Tietoja yhtiöstä

Lakiasiaintoimistomme on pääasiassa yksityishenkilöiden ja pk-yritysten asioihin perehtynyt yleistoimisto. Hoidamme saamamme toimeksiannot luottamuksellisesti, huolellisesti ja asiantuntevasti.

Autamme perhe- ja perintöasioissa

Toimialaamme kuuluvat muun muassa:

Avioehtojen laatiminen ja rekisteröinti
Avioeroasioiden ja ositusasioiden hoitaminen
Lasten huoltosopimukset
Lasten tapaamisoikeussopimukset
Elatusapuasiat
Testamenttien laatiminen
Testamentin moiteasiat
Perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen
Pesänselvitykset ja pesän jaot
Pesänjakaja ja pesän hallinto
Ositus, perinnönjako ja lakiosa-asiat
Perintöverotusasiat ja luovutusvoitonverotus

Autamme mm. näissä lakiasioissa:

Lahjakirjojen laatiminen ja lahjaverotusasiat
EDUNVALVONTA JA EDUNVALVONTAVALTAKIRJAT
Kauppakirjat ja muut sopimukset
Kirjelmät, valitukset ja oikaisuvaatimukset
OIKEUDENKÄYNNIT
Oikeusavun ja oikeusturvan hakeminen
Hakemusasiat
Avustaminen viranomaisten luona
Lähestymiskieltoasiat ja virka-avun hakeminen
Kiinteistö-, lainhuuto- ja kiinnitysasiat
Veroasiat ja vakuutusasiat
Työriidat ja eläkeasiat
Lainopillinen neuvonta

Hoidamme myös yritysten asioita

Palvelemme erityisesti pk-yrityksiä muun muassa seuraavissa asioissa:

Yhtiöiden perustamiset ja rekisteröinnit
Apporttiomaisuus
Yhtiön asiakirjojen laatimiset ja muuttamiset
Osakassopimusten laatimiset ja muuttamiset
Osakeannit ja muut rahoitusjärjestelyt
Yritysluovutukset
Sopimusrikkomus ja vahingonkorvausvelvollisuus
Konkurssiasioiden hoitaminen
Saatavien perintä ja oikeudenkäynnit