Hinnoittelu yksityisasiakkaille

Palkkiomme yksityishenkilöille määräytyy pääasiallisesti ajankäytön mukaan siten, että tuntiveloituksemme on 173,60 euroa tunnilta (sis. alv 24 %).

Oikeudenkäyntiasioissa sekä pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävien suorittamisessa aikaperusteinen palkkiomme on 223,20 euroa tunnilta (sis. alv 24 %).

Suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut sekä viranomaisten perimät maksut, veloitetaan erikseen niiden suuruisina.

Aikaperusteinen palkkio kattaa toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin käytetyn kohtuullisen ajan. Mikäli toimeksianto poikkeaa tavanomaisesta sen edellyttämän poikkeuksellisen suuren työmäärän, vaikeuden, kiireellisyyden, rahallisen intressin, toimeksiannon edellyttäessä muun kuin suomen kielen käyttämistä tai muun vastaavan seikan vuoksi, voidaan palkkiota korottaa kohtuullisesti.

Jos toimeksianto on riittävän tarkkarajainen ja sen hoitamiseen käytettävä aika voidaan riittävällä tarkkuudella ennakoida, on myös mahdollista sopia toimeksiannosta kiinteään hintaan.

Esimerkiksi useimpien avioehtojen ja testamenttien lähtöhinta on 148,80 euroa.

Useimpiin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus. Voimme selvittää toimeksiannon alussa vakuutusturvan kattavuuden ja omavastuun määrän. Voimme myös hakea vakuutuskorvausta päämiehen puolesta.

Yksityishenkilöllä saattaa olla oikeus saada valtion tukea tuomioistuinasioiden hoitoa varten. Jos asiakkaalle myönnetään oikeusapua, noudatetaan siinä annettuja säännöksiä palkkion määrästä. Oikeushallinnon asiointipalveluiden sivuilla (https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma) voit käydä tekemässä koelaskelman ja selvittää, onko sinulla mahdollisuus saada oikeusapua. Haemme oikeusapupäätöksen puolestasi.