Edunvalvonta ja valtakirja

Kun henkilö ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja.

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä ajoissa, jos halutaan itse valita edustaja ja tämän toimintavallan rajat.  Edunvalvontavaltakirja on tarkoitus laatia jo siinä vaiheessa, kun henkilö itse kykenee hoitamaan omia asioitaan ja ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan, valtuutettu voi valtakirjan määrittelemissä rajoissa ryhtyä edustamaan päämiestä saatuaan holhousviranomaisen vahvistuksen valtuutuksen voimaantulolle. Valtuuttaja voi myös peruuttaa valtuutuksen niin kauan kuin hän ymmärtää asian merkityksen.

Palkkiomme edunvalvontavaltakirjan laatimisesta on alkaen 148,80 euroa (sis. alv 24 %), joka sisältää asiakirjan laatimisen ja allekirjoittamisen todistajineen toimistollamme.

Kesäkuun alku 2007 085