Oikeudenkäynnit

Olemme avustaneet eri asemassa olevia osapuolia rikos-, riita- ja hakemusasioissa. Hoidamme myös hallintoriitoja ja verotusasioita. Meillä on kokemusta myös juttujen viemisestä ylemmille valitusasteille sekä ylimääräisestä muutoksenhausta.

Avustamme myös korvausten hakemisessa Valtiokonttorilta ja vakuutusyhtiöltä. Teemme tarvittaessa selvityksen maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä.

Apunanne oikeudenkäynneissä toimivat oikeudenkäyntiavustajalautakunnan luvan saaneet juristimme. Lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon.

Syksy 2014 - talvi 2015 074