Riita-asiat

Riita-asioissa pyrimme lähtökohtaisesti löytämään neuvotteluratkaisun, koska se on molemmille osapuolille nopein ja edullisin tapa saada ratkaisu erimielisyyksille. Olemme hoitaneet muun muassa sopimusrikkomuksiin ja kosteusvahinkoihin liittyviä riitoja sekä perintöriitoja.

Mikäli neuvottelut eivät johda toivottuun lopputulokseen, on mahdollista saattaa erimielisyys tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöin apunanne oikeudenkäynneissä ovat toimistomme luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat, jotka on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon.

Syksy 2014 - talvi 2015 118