Yritykset

Laadimme yhtiön perustamiseen liittyviä asiakirjoja. Laadimme esimerkiksi osakassopimuksia ja yksilöllisiä yhtiöjärjestysmääräyksiä sekä muotoilemme tarvittaessa muutokset. Toimimme yritysten apuna osakasmuutoksiin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Hoidamme myös muita pk-yritysten laki- ja sopimusasioita, kuten sopimusrikkomuksiin ja niistä seuraaviin vahingonkorvausvelvollisuuksiin liittyviä ongelmia.

Toimialaamme kuuluvat myös konkurssiasioiden hoitaminen ja saatavien oikeudellinen perintä.

Suomen laki