Avioero ja avoero sekä lapset

Palveluihimme kuuluvat avio-eroasioiden ja rekisteröityjen parisuhteiden päättymisen hoitaminen sekä ositusasiat. 1.4.2011 voimaantullut laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta on lisännyt tarvetta lainopillisille osaamiselle myös avoerojen osalta.

Laadimme myös lasten huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia sekä hoidamme elatusapuasioita. Pyrimme saamaan osapuolten välille hyvän sopimuksen, joka turvaisi lapselle toimivat välit molempiin vanhempiinsa.

Tarvittaessa hoidamme kuitenkin myös näihin liittyvät oikeudenkäynnit.

Vuosi 2012-2013 220