Perintöoikeus

Henkilön kuoltua hänen jälkeensä toimitetaan perunkirjoitus. Perukirja on laadittava kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta ja se on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Palveluihimme kuuluvat perunkirjoitukset ja perukirjan laatimiset sekä tarvittaessa asiointi verotoimiston kanssa. Hoidamme myös pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtäviä. Laadimme osituksia ja perinnönjakoja  sekä hoidamme perintöihin liittyviä riitoja. Myös lakiosa-asiat ja perintöverotukseen, ennakkoperintöihin sekä luovutusvoittoverotukseen liittyvät asiat kuuluvat palveluihimme.

Kuopio ja Manamansalo heinäkuu (15-23) 2009 155