Testamentti

Testamentti on Suomessa muotomääräinen oikeustoimi. Testamentilla henkilö määrää jäämistöstään. Testamentilla voidaan antaa testamentinsaajalle käyttöoikeus tai omistusoikeus omaisuuteen. Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille.

Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan siitä huolimatta, että testamentti loukkaisi hänen lakiosaoikeuttaan. Lakiosaa on kuitenkin vaadittava määräajassa.

Toimistomme palkkio testamentin laatimisesta on alkaen 148,80 euroa (sis. alv 24 %), joka sisältää asiakirjan laatimisen ja allekirjoittamisen todistajineen toimistollamme.

Syksy 2014 - talvi 2015 142